top of page

Onderhoud van uw stookolietank: belangrijke tips

Als u stookolie gebruikt voor uw verwarming moet uw verwarmingsinstallatie uit voorzorg jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen. Het onderhoud van de stookolietank is daarnaast ook  een belangrijke vereiste. De Ridder, een bedrijf dat werkzaam is in de provincie Henegouwen, heeft enkele tips voor u.


Onderhoud van uw stookolietank

Olietank reinigen

Het reinigen van het oliereservoir is vooral nodig voor een goede werking van de verwarming. Na verloop van tijd heeft stookolie de neiging om zich in de vorm van bezinksel af te zetten op de bodem en de wanden van de tank. Hierdoor raken bepaalde delen van de tank verstopt. De olieverstuiver van de mazoutketel is daar een van, en een verstopping hiervan tast de kwaliteit van de stookolie aan.


Inspectie van de tank

Met het reinigen van uw olietank kan het bezinksel op een effectieve manier worden verwijderd. Hetzelfde geldt voor het water dat zich geleidelijk aan verzamelt op de bodem van de tank als gevolg van condensatie. Een regelmatige inspectie van de tank biedt de mogelijkheid om te controleren op eventuele lekken. Als de tank al erg oud is, kunnen de wanden worden gerepareerd. De binnenbekleding wordt dan vervangen en de tank is dan weer beter beschermd tegen corrosie.


De olietank beveiligen

Door verschillende extra voorzieningen aan te brengen, wordt de tank beter beveiligd. Sensoren voor het oliepeil helpen oliediefstal tegen te gaan. De hiervoor bedoelde monitoring bestaat uit een tankmeter die gekoppeld is aan een alarmeringssysteem die in werking treedt als het oliepeil gaat dalen. Deze sensoren werken ook als detectieapparatuur voor het weglekken van olie. Dankzij de aanwezigheid van deze meetinstrumenten kan er zelfs een bewakingssysteem op afstand worden ingesteld, zodat u altijd een oogje in het zeil houdt op de inhoud van uw tank.


Naleving van de wetgeving aangaande de opslag van stookolie

Er zijn maatregelen van kracht voor stookolietanks van meer dan 3.000 liter om te voorkomen dat de stookolie in het milieu terechtkomt en een risico gaat vormen voor het milieu. Zowel in Wallonië als in Vlaanderen schrijft de wetgeving voor dat olietanks voorzien moeten zijn van een dubbelwandig systeem, een overloopbeveiliging en een lekdetectiesysteem.

In Wallonië is het vereist dat de tanks worden geïnstalleerd op een waterdicht platform op een minimale afstand van 1,5 meter van de eigendomsgrenzen. In Vlaanderen bedraagt de minimale afstand tot de eigendomsgrens 5 meter. Tanks groter dan 25.000 liter moeten voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in de milieuvergunning (neem voor de juiste informatie contact op met de lokale overheid). Neem contact op met uw stookolieleverancier voor meer informatie over de opslag van uw stookolie.

Volg deze handige onderhoudstips goed op en zorg er op deze manier voor dat uw installatie lang meegaat. Voor alle leveringen van stookolie in de provincie Henegouwen kunt u altijd een beroep doen op firma de Ridder.


Comments


Schrijf een reactie

Bedankt voor uw bericht!

bottom of page