top of page

De milieunormen voor stookolie: wat u moet weten

Het doel van de bestaande milieunormen en certificering is om de luchtvervuiling en/of CO2-uitstoot te verminderen in de aanloop naar de transitie naar alternatieve energievormen. Maison De Ridder, uw brandstofleverancier in de provincie Henegouwen, legt uit welke normen in Wallonië van toepassing zijn op stookolie.onie.

Normes environnementales et mazout

De geldende normen voor een tank

Als de inhoud van uw tank kleiner is dan 3.000 liter bent u niet verplicht om hier melding van te maken. De meeste particulieren bevinden zich in deze situatie, aangezien deze capaciteit voldoende is voor het gemiddelde brandstofverbruik van een woning gedurende het stookseizoen. Tussen 3.000 en 10.000 liter moet u zich laten registreren bij uw gemeente. Verder moet u boven de 10.000 liter een milieuvergunning aanvragen bij uw gemeente.


Wat de capaciteit van uw tank ook is, het is ook altijd nodig om te controleren of uw installatie zich niet binnen een waterbeschermingsgebied bevindt. Dit voorkomt vervuiling van het drinkwater dat wordt gewonnen uit grondwater. Tot slot is het een goed idee om uw installatie te voorzien van een overloopbeveiliging, alhoewel dit niet verplicht gesteld is.


De brandstofnormen

De verkoop van stookolie met een gehalte van 50 ppm (parts per million) is in België bij wet verboden sinds 1 april 2024. Momenteel zijn alleen stookolie met een gehalte van 10 ppm en biobrandstoffen beschikbaar, die echter nog steeds in nog maar geringe hoeveelheden voorhanden zijn. De vermindering van de uitstoot van fijnstof houdt de luchtkwaliteit in stand, omdat op deze wijze de hoeveelheid fijne deeltjes in de lucht die we inademen wordt gereduceerd en daarmee ook een halt wordt toegeroepen aan deze verraderlijke luchtverontreiniging. 


Zonder dat er bij verwarming op stookolie sprake zal zijn van een schone technologie zoals bij hernieuwbare energiebronnen het geval is, maakt de terugdringing van de emissie wel de impact van deze fossiele brandstof op het milieu een stuk minder groot. Door stookolie op een verantwoorde manier te gebruiken, toont u uw sociale en ecologische betrokkenheid.


Maison De Ridder biedt stookolie en andere brandstoffen aan in de provincie Henegouwen. Neem contact op met dit bedrijf voor uw volgende tankbeurt.

Comments


Schrijf een reactie

Bedankt voor uw bericht!

bottom of page